Vermeulen & van Eck’s Interviolin B.V., gevestigd te Amsteldijk 155, 1079 LH in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vermeulen & van Eck’s Interviolin respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie die u invoert op de website van Vermeulen & van Eck’s Interviolin wordt alleen intern gebruikt en niet gedeeld met derden.

Het doel van deze website is het verschaffen van informatie. Indien u interesse heeft een instrument te kopen of huren, neemt u contact dan op met Vermeulen & van Eck’s Interviolin via het contact formulier of de telefoon.

Persoonsgegevens
Vermeulen & van Eck’s Interviolin verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Vermeulen & van Eck’s Interviolin verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

De persoonsgegevens die wij vragen indien tot koop of huur van een instrument wordt overgegaan zijn:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoon nummer
  • Email adres
  • IBAN bankrekening nummer

Dit wordt uitsluitend geregistreerd en gebruikt voor:

  • Het beantwoorden van vragen
  • Het verwerken van betaling voor de verhuur of verkoop van het instrument
  • Het afsluiten van een verzekering

Hoe lang Vermeulen & van Eck’s Interviolin persoonsgegevens bewaart
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@vioolhuren.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vermeulen & van Eck’s Interviolin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vioolhuren.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden en gelijksoortige data.

Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.vioolhuren.nl

Google Analytics cookies
Vermeulen & van Eck’s Interviolin gebruikt het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden. Vermeulen & van Eck’s Interviolin kan hiermee haar dienstverlening verbeteren. Vermeulen & van Eck’s Interviolin heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan deze website zo veel mogelijk te beperken. Zo is er een bewerkersovereenkomst met Google (Analytics) afgesloten, wordt de laatste octet (cijfergroep) van elk IP-adres verwijderd voordat een IP-adres verwerkt wordt door Google Analytics en worden er geen gegevens met Google Analytics gedeeld (optie gegevens delen is uitgeschakeld).

Cookies op vioolhuren.nl
Volgens de wet mogen wij direct cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. U kunt uw voorkeur wijzigen via het tandwiel rechts onderaan elke pagina op deze website.

Externe websites
Op de website van Vermeulen & van Eck’s Interviolin kan er naar externe websites verwezen worden. Vermeulen & van Eck’s Interviolin kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties en de inhoud van deze websites. Vermeulen & van Eck’s Interviolin raadt aan om het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Aansprakelijkheid
Vermeulen & van Eck’s Interviolin is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen. Vermeulen & van Eck’s Interviolin is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met deze website zijn gelinkt.

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Vermeulen & van Eck’s Interviolin geeft u geen garantie op het foutloos en ononderbroken functioneren van de site, de correctheid en volledigheid van de gegevens, ontwerpen, juistheid van foto’s (kleuren en onderdelen) van deze website. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Aan deze website kunnen onder geen enkele voorwaarden rechten worden ontleend.

Wijzigingen
Vermeulen & van Eck’s Interviolin behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer en privacy statement) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte gesteld wordt.

Vragen
Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met Vermeulen & van Eck’s Interviolin via info@vioolhuren.nl.