Privacy

Vermeulen & van Eck’s interviolin vraagt in sommige gevallen om persoonlijke informatie. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor:

* Het beantwoorden van vragen

* het toesturen van informatie materiaal

* informatie met betrekking tot garantie, verkoop en aflevering van het product

* het afsluiten van een verzekering

Deze website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Vermeulen & van Eck’s interviolin geeft u geen garantie op de correctheid en volledigheid van de gegevens, ontwerpen, juistheid van foto's (kleuren en onderdelen), van deze website. Aan deze website kunnen onder geen enkele voorwaarden rechten worden ontleend.

Deze website kan zowel in Internet Explorer 5 en hoger of met Firefox worden weergegeven. Lagere versies of andere browsers worden niet gegarandeerd.

Wijzigingen
Vermeulen & van Eck’s interviolin behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte gesteld wordt.